EVENTY
EVENTY
BLOG: BMW elektro m4

BMW elektro m4

Rozpočet akce:
na vyžádání
Co jsme vše zařídili:

Vyčištění pozemku a jeho přípravu pro sadbu, sadební materiál vč. 100 ks dubových sazenic, jeho dopravu, přípravu stanoviště, ochranné prvky (kůly, nářadí, chráničky před okusem), prostředky na zajištění následné péče.

Průběh akce:

Na parcelním čísle 344/1 – 745529 Voděrádky plánujeme obnovit dubový háj, který byl v minulosti necitlivě vykácen. Pozemek, který jsme odkoupili bude součástí pohádkové interaktivní naučné stezky, dalšího projektu, který je
v současnosti ve fázi příprav.

Za odborného dozoru místního arboristy plánujeme vysadit cca 100 vzrostlých sazenic dubů. V případě, že se rozhodnete přispět částkou 10 000 Kč nebo vyšší, stáváte se automaticky vlastníkem jednoho (či více) dubů. Aby se stromy ujaly, je vhodné je sázet zejména v říjnu či v listopadu. U příležitosti výsadby stromů proběhne doprovodná akce, na které budou mimo jiné slavnostně předány certifikáty vlastníkům stromů. Na stránkách nadace budeme průběžně zveřejňovat, jak v našem záměru postupujeme.

Harmonogram projektu:

Dita Vlčková
místopředsedkyně správní rady
e-mail: dita@homeofav.cz
tel: +420 776 013 634

Termín dokončení projektu:

březen/duben 2023

Autoři projektu:

Dita a Petr Vlčkovi

Děkujeme za případnou podporu:

Naše transparentní konto:
www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-1945560247
QR platba:

Aktuální stav:

Podzim 2022

Během října nás ve Voděrádkách navštívil doc. Ing. CSc. Ivo Tábor, významný český dendrolog. Na jeho doporučení jsme přesunuli podzimní výsadbu na přelom března a dubna a vydali se do úrodné polabské nížiny nedaleko Mělníka. V obci Obříství totiž sídlí společnost ARBOECO, přední dodavatel rostlin do evropských zemí. Většinu jejich expedovaných dřevin tvoří vlastní výpěstky vypěstované v podmínkách středoevropského klimatu. A hurá, stromečky jsou objednány. Na jaře si pojedeme pro 20 dubů, 20 buků, 10 habrů a 2 lípy. Ty budou našemu háji v první fázi vysazování nejlépe slušet.

Jaro 2022

V pondělí 17. 1. 2022 jsme zahájili úpravy meandrů Pitkovického potoka.
A protože rozsah prací už byl nad možnosti naší těžké techniky, oslovili jsme HůrkaZP, s. r. o. z Velkých Popovic, který nám s terénními úpravami pomohl. Fotky najdete na našem IG ve výběru Nadačního fondu.

RECENZE

Reakce klienta

„Při hledání vhodné lokace pro organizování jakékoliv akce je celá řada kritérií, které je nutné splnit pro zajištění standardu, který je od BMW očekáván. V případě tiskových konferencí a akcí pro novináře obecně se navíc snažím vždy najít místo, které je ideálně zcela nově otevřené nebo neotřelé, výjimečné, zkrátka něčím jiné. Když jsem poprvé přijel na obhlídku Home of AV, věděl jsem okamžitě – to je ONO! Stejný pocit měli následně i hosté během velice vydařeného uvedení nových modelů BMW na český trh. Oceňuji profesionální přístup, vysoké nasazení a snahu pomoci opravdu s čímkoliv.“
David Haidinger
Corporate Communications Manager, BMW Czech Republic s.r.o.
VIDEO
FOLLOW US ONLINE

Sledujte nás

chevron-down